บทความนี้วิเคราะห์ปฏิกิริยาของตลาดต่อการประกาศของเฟดในปี 2556-2557 

บทความนี้วิเคราะห์ปฏิกิริยาของตลาดต่อการประกาศของเฟดในปี 2556-2557 

สัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคและโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ การศึกษานี้ใช้ข้อมูลรายวันเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และราคาหุ้นสำหรับตลาดเกิดใหม่ 21 แห่ง พบหลักฐานของตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศในช่วงที่มีความผันผวน ประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ตลาดการเงินที่ลึกกว่า และท่าทีของนโยบายมหภาคที่เข้มงวดกว่า ในช่วงก่อนการประกาศลดขนาดลง 

ประสบปัญหาการอ่อนค่าของสกุลเงินน้อยลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของราคาหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานก็มีความแตกต่างน้อยลงนักพยากรณ์มักจะทำนายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องในระยะกลางและระยะยาวสำหรับประเทศที่เพิ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง การใช้การคาดการณ์ระยะยาวเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์ความยั่งยืนของหนี้โดยเจ้าหน้าที่ของ IMF/World Bank 

สำหรับกลุ่มประเทศต่างๆ เราแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์พื้นฐานเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าการรับประกันโดยประสบการณ์การเติบโตระหว่างประเทศที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบการคาดการณ์ World Economic Outlook ของ IMF กับผลลัพธ์การเติบโตจริง เราแสดงให้เห็นว่าอคติในแง่ดียิ่งมีมากขึ้นตามขอบเขตการคาดการณ์ที่ยาวขึ้นในรูปแบบเศรษฐกิจแบบปิดหรือแบบเปิดที่มีตลาดสมบูรณ์ การกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานช่วยให้นโยบายการเงินสามารถเพิ่มสวัสดิการได้สูงสุดโดยการจำลองสมดุลของราคาที่ยืดหยุ่น เราวิเคราะห์ผลลัพธ์นี้ในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา 

ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่ถูกจำกัดสินเชื่อและส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายด้านอาหารในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง เราพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีตลาดการเงินไม่สมบูรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสวัสดิการ นอกจากนี้ เรายังคำนวณดัชนีราคาที่เหมาะสม ซึ่งรวมน้ำหนักบวกของราคาอาหาร แต่ไม่เหมือนกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป กำหนดน้ำหนักเป็นศูนย์ให้กับราคานำเข้า

ท่ามกลางฉากหลังของการเพิ่มขึ้นของห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย บทความนี้จะบันทึกพัฒนาการที่สำคัญของ GVC และสำรวจว่าปัจจัยใดที่ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากการเข้าร่วม GVC การค้นพบที่สำคัญ ได้แก่ ประการแรก การก้าวไปสู่ตำแหน่งต้นน้ำมากขึ้นในการผลิตและการเพิ่มความซับซ้อนทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องกับประเทศที่เพิ่มส่วนแบ่งของมูลค่าเพิ่มของ GVC ประการที่สอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ GVC และการขยายส่วนแบ่งของมูลค่าเพิ่มในประเทศในห่วงโซ่คุณค่า 

จำเป็นต้องมีความพยายามในการลดอุปสรรคทางการค้า ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการสร้างทุนมนุษย์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงสถาบันคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นำโดยนายเวนเดลล์ ซามูเอล เดินทางเยือนรัฐวิกตอเรียระหว่างวันที่ 15-28 ตุลาคม 2558 เพื่อดำเนินการหารือเกี่ยวกับการทบทวนครั้งที่ 3 ภายใต้ข้อตกลง Extended Fund Facility (EFF) กับเซเชลส์ 1

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์